7143 SAYILI KANUNUN UZATILAN SÜRELERİNİN KAPSAMI

         31 Temmuz 2018 tarihli ve 30945 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7 sayılı 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2, 3, 4, 7 ve 8’inci Maddeleri ile 10’uncu Maddesinin Altı, Yedi ve Sekizinci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27/08/2018 Tarihine (Bu Tarih Dâhil) Kadar Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanunun

 

2’nci maddesinde yer alan borçların yeniden yapılandırılması,

3’üncü maddesinde yer alan dava hakkından vazgeçilmesi,

4’üncü maddesinde yer alan inceleme aşamasında bulunan işlemler,

7’nci maddesinde yer alan kesinleşmiş sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması,

8’nci maddesinde yer alan ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezalarının yeniden yapılandırılması,

10’uncu maddesinin altı, yedi ve sekizinci fıkralarında yer alan borçlar ,

için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine uzatıldı.

 

 

 UZATILMA DIŞINDA KALANLAR

−Varlık barışı ile ilgili yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, maddedeki hükümler çerçevesinde Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara vergi ödenmeksizin bildirilme ve getirme süresi (md 10/13-g)

−Yurtiçinde ki varlıkların vergi ödenmeksizin bildirim süresi(md 10/13-g)

−Meslek kuruluşları üyeleri ile odaların borçlarına ilişkin başvuru süreleri uzatılmadı.

 

Üyelerimize duyurulur.

RAHMİ ÇELİK

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

ODA DANIŞMANI

Toplam Görüntüleme: 247 ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.