Bilgi Edinme Hakkı

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlanan 4982 kanun numaralı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulanmasına yönelik 2004/7189 numaralı “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ise 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır.
Mevzuatlarda belirtilen kapsam ve koşullar dahilinde Odamız ile ilgili konularda bilgi edinmek için aşağıda bulunan formları menemento@tobb.org.tr adresine mail yoluyla, +90 232 832 1634 nolu numaraya fax ile gönderebilir ve ya Menemen Ticaret Odası’na elden verebilirsiniz

 

Gerçek Kişiler; Bilgi Edinme Başvurusu Formu

pdf.png
Tüzel Kişiler; Bilgi Edinme Başvurusu Formu

pdf.png
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu İçeriği

pdf.png

 

 

Toplam Görüntüleme: 758 ,