Etik Kurallarımız

      fblogo Yayın Tarihi: 15/12/2015
Rev. No:00
Doküman Kodu: MenemenTO-EK-01
Sayfa No: 01/02
MENEMEN TİCARET ODASI ETİK KURALLARI

 

Etik Kuralları, Menemen Ticaret Odası’nın temel ilkelerini kapsamaktadır. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Menemen Ticaret Odası’nın ortak değerlerini de içerir.

Oda personeli, görevlerini yerine getirirken “İş Etiği İlkelerine” ve “Menemen Ticaret Odası Değerlerine” uymak zorundadır. İş prosedürleri, kanun ve düzenlemeler, her türlü tutum ve davranışımızla yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Oda değerlerimiz üzerinde kurulmuş olan İş Etiği kurallarımız bulunur.

Tüm çalışmalarda etik değerlere bağlılığı önkoşul sayan Menemen Ticaret Odası, etik kuralları kurumsal kültürünün temel taşlarından biri olarak görmektedir.

 

KAPSAM

Menemen Ticaret Odası etik kuralları, Kurum çalışanlarını, üyelerini, tedarikçilerini ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütününü kapsar.

ETİK KURALLARIMIZ

  1. DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK

Tüm iş süreçlerimizde ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük Menemen Ticaret Odası olarak öncelikli değerlerimizdir. Biz, tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde hiçbir menfaat beklentisi olmaksızın doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Kurum olarak inandığımız ve benimsediğimiz bu değerler, hem çalışan hem de kurum olarak ortaya koyduğumuz davranışlarımız için bir rehber, bir yol haritasıdır. Biz, her ne olursa olsun gerçeğe bağlı kalır, doğruya inanır ve hakikati konuşuruz. Verilen sözler ile eylemler arasındaki tutarlılığa değer veririz. Hepimizin yer alan sorumluluklar, politikalar ve yükümlülükler çerçevesinde davranması beklenilir.

  1. YASAL SORUMLULUK

Faaliyetlerimizi Ülkemizin Yasaları ve Mevzuatı ile 5174 sayılı Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde yürütür, ilgili Kurum ve Üyelerimize istenilen bilgileri zamanında, doğru ve anlaşılabilir bir biçimde sunarız.

Menemen Ticaret Odası olarak paydaşlarımıza herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede bulunur, eşitlik ve tarafsızlık bilinci ile sorumluluklarımızı yerine getiririz.

Tüm paydaşlarımız ile kurduğumuz iş ilişkilerinde ve işle ilgili yapılan anlaşmalarda yasaların getirdiği yükümlülüklere koşulsuz uyarız.

  1. KAYNAKLARIN KULLANIMI

Menemen Ticaret Odası ‘nın kaynakları;  binasını, bilgisayarlarını, kurum sırlarını, ofis malzemelerini, ekipmanlarını, gizli bilgilerini içermektedir. Bütün çalışanlar bu kaynakların kötü kullanılmamasıyla ya da israf edilmemesiyle sorumludur.

  1. SAYGI VE GÜVEN

Çalışanlar ve yöneticiler Menemen Ticaret  Odası ‘nın başarısının birer temel parçasıdır. Herkes kurumsal takımın bir parçasıdır, bu yüzden itibarlı ve saygılı davranışı hak ettiğimizden birbirimize güvenip, zincirler bir bütün olarak tutulmalıdır.

  1. FIRSAT EŞİTLİĞİ

Tüm çalışanlarımıza kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı veriyoruz. Gerekli niteliklere sahip olan, üstün başarı gösteren ve bir üst görevin gerektirdiği sorumlulukları üstlenebilecek durumda olduklarını kanıtlayanların önünü açıyoruz. Çalışanlarımızın önüne fırsatlar açıyor ve bu fırsatlardan yararlanmalarını teşvik ediyoruz.

  1. ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Çalışanlar, kişisel çıkarlar ve kurum çıkarları arasında bir çatışmaya neden olabilecek durumlardan kaçınmalıdır. Kaçınılması imkansız olan çıkar çatışmalarının birim yöneticilerine açıklanması gerekir.

  1. GİZLİLİK
    Menemen Ticaret Odası yöneticileri, çalışanları, tedarikçileri gibi tüm paydaşlar tarafından verilen gizli bilginin saklanmasını, ifşa edilmemesini sağlamaktadır. Gizli bilgilerin açıklanması durumunda Menemen Ticaret Odası veya paydaşlara zarar verebilir. Kurumumuz, gizli bilgilerin bulunduğu dokümanları korunaklı ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar ve uygun onay olmadan açıklanmasını engeller.

Biz, içerden bilgi sızdırmanın ya da amaç ne olursa olsun yapılacak her türlü intihal (fikir hırsızlığının) etik bir sorun olduğunun bilinciyle hareket edilmesini bekleriz. Kurum olarak bu tür yasal yükümlülüklere koşulsuz uyarız. Menemen Ticaret Odası olarak, çalışanlarımızın özel yaşamlarına ve kişisel özelliklerine saygı gösteririz. Çalışanlarımızın bilgisayar, e-posta ve internet kullanımına ilişkin gizlilik haklarına özen gösterir, bu konudaki yasal yükümlülüklere bağlı kalırız. Çalışanlarımızdan, şirketimizden ayrılırken görevleri nedeniyle sahip olduğu gizli bilgi ve belgeleri kurum dışına çıkarmamalarını ve etik kurallar çerçevesinde hareket etmelerini bekleriz. Kurumumuz tarafından tanımlanmış olan gizli bilgi niteliğindeki doküman vs. ile ilgili bir prosedür ihlali tespit edildiğinde yasal prosedürlerin uygulanacağını beyan ederiz.

  1. KURUMSAL İMAJ

Menemen Ticaret Odası’nın itibarı ve kimliği en değerli varlıklar arasındadır. Kurumun imajının yerel ve küresel olarak korunması ve geliştirilmesi için işleri kurallara ve en yüksek iş idaresi standartlarına uygun olarak gerçekleştirmektedir ve bu şekilde çalışmanın getirdiği başarıyı paylaşmaktadır. Çalışanların kurumun imajını ve kimliğini pozitif etkileyecek bir şekilde davranması beklenmektedir.

ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR VE SÜREÇ

Yalan, iftira, taciz, karalama, yanlış bilgi verme, yıldırma (mobbing), verilen söz veya taahhütlerin yerine getirilmemesi, görev ve yetkiyi kötüye kullanma, zimmet, rüşvet, bencillik,  psikolojik ve fiziksel tacizde bulunmak, baskı uygulamak, v.b. davranışlar etik dışı davranışlardır.

Etik dışı davranışları önlemek için gerekli önlemler alınır. Eğer uygun olmayan bir durum oluşursa Genel Sekreter’e bildirilerek Etik Kurul’a havale edilir. Yapılan bildirimler kesinlikle gizli tutulur.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 15.12.2015 Tarih ve134  sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Toplam Görüntüleme: 695 ,