İK Yönetimi Politikası

Menemen Ticaret Odası

İnsan Kaynakları Yönetimi Politikası

Çalışanlarımız, kurumumuzun temel varlığı ve kurumumuzu başarıya götürecek en önemli değerimizdir. İnsan Kaynaklarının etkin ve verimli olması, süreçlerimizin hedeflerimiz doğrultusunda yönetilmesi amacıyla yenilikçi ve sürdürülebilir sistemler geliştirmek güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı yaratmak. (Revizyon No 01)

  • İnsan kaynaklarımızın hak ve sorumlulukları için ilgili yönetmelik, yasa ve iş kanunlarına uymak,
  • Uygun, hakkaniyetli ve yasalar çerçevesinde işe alım yapmak, nitelikli iş gücünü tercih eden ticaret odası olmak,
  • Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmek, motivasyonunu ve kuruma bağlılığını artırmak, çalışanların tanındığı ve takdir edildiği objektif bir performans sistemini uygulamak,
  • Çalışanların sürekli gelişimi, potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamı ve fırsatı yaratmak,
  • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak, çalışanların süreçlerimizin iyileştirilmesine katkı yolunu açmak,
  • Çalışanlar arasında fırsat eşitliliği yaratmak,
  • Nitelikli, başarılı, küresel gelişime entegre olmuş bir işgücü oluşturmak.

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Toplam Görüntüleme: 594 ,