İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 

Değerli üyelerimiz,7143 sayılı kanun kesinleşmiş vergi borçlarınıza ödeme kolaylığı getirmekle yetinmeyip aynı zamanda işletme kayıtlarınızı fiili duruma getirmenize de imkan sağlamıştır. Bu yazımızda işletmenizde mevcut olup da herhangi bir sebepten dolayı kayıtlarınızda gözükmeyen fiili envanter tutarınızla muhasebe kayıtlarınızın tutmayan miktarlarını düzeltme imkanına kavuşabilirsiniz. Kanunun 6.maddesi bu imkanı tanımış olup baş vuru süresi 31.ağustos2018 dir.

 

İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar

Uygulama kapsamında, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar  31.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar, beyanname ve ekinde verecekleri envanter listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine bildireceklerdir.

Bu kıymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle değerlenmek suretiyle envanter listesinde gösterilecektir.

Rayiç bedel üzerinden beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilecek;

a-) Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden %10 oranı,

b-) Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirbaşlar ile emtianın rayiç bedeli üzerinden ise tabi oldukları oranın yarısı (%0,5 veya %4)

esas alınmak suretiyle KDV hesaplanacak ve  beyanname verme süresi içinde ödenecektir.

Bu kapsamda mal bildiren mükellefler, bu malları satmaları halinde, defterlere kaydedilecek satış bedeli kayıtlı değerinden düşük olamayacaktır. Gerçek satış bedelinin kayda alınan bedelden düşük olması halinde, kazancın tespitinde kayıtlı bedel dikkate alınacaktır.

Beyana konu emtianın, KDV Kanunu’nun uygulamasında iade hakkı tanınan işlemlerde kullanılması durumunda, beyan edilerek ödenen ve indirim hesaplarına alınan söz konusu verginin yüklenilen verginin hesabında dikkate alınması ve dolayısıyla iade konusu yapılması mümkündür.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar nedeniyle bahse konu uygulama kapsamında beyan edilerek sorumlu sıfatıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün değildir. Ancak ödenen vergi gelir kurumlar vergisinin tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır.  Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecektir.

Makine, teçhizat ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilecek ve ayrılan karşılık birikmiş amortisman olarak kabul edilecektir.

İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedeceklerdir.

Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, aktiflerine intikal ettirdikleri emtia için ayrı; makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte karşılık hesabı açacaktır. Muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

———————————————–/————————————————————-

153 TİCARİ MALLAR

191 İNDİRİLECEK KDV

 

525 KAYDA ALINAN EMTİA (ÖZEL KARŞILIK HESABI)

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV)

————————————————/—————————————————————-

 

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen üyelerimizin odamıza baş vurmaları halinde kendilerine detaylı bilgi verilecektir.

 

RAHMİ ÇELİK

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

ODA DANIŞMANI

 

Toplam Görüntüleme: 633 ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.