İŞLETMENİZDE KULLANDIĞINIZ BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARIN VERGİLERİ

 İŞLETMENİZDE KULLANDIĞINIZ BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARIN MOTORLU TAŞIT VERGİLERİNİN GİDER YAZILIP YAZILMAYACAĞI

Değerli üyelerimiz malumunuz her işletmede binek ve ticari araçlar hemen hemen mevcuttur. Her yıl ocak ve temmuz döneminde bunların motorlu taşıt vergilerini ödersiniz. Bazıları ciddi rakamlarda tutmaktadır. Ödeme belgelerini muhasebeye vererek gider yazılmasını istersiniz. Böyle düşünmenizde normaldir. Çünkü sonuçta araçlar işletmenin aktifine alınmış,işletmenin hizmetinde kullanılmaktadır. Ancak vergi mevzuatına baktığımızda durum böyle değildir.

Bilindiği üzere vergi mevzuatının kabul ettiği gider yazılacak kalemler GVK. madde 40.da ayrıntılı olarak sayılmıştır. Ticari kazançlar tahakkuk esasına göre belirlendiği için Kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançları da ticari kazanç hükümleri dikkate alınarak kurumlar vergisi kanunda yazılı gider kabul edilen  ve edilmeyen maddeleri de ayrıca dikkate alınarak  belirlenmektedir. Ticari kazançlarda indirilecek giderler söz konusu 40.madde de belirlenmiştir.

Söz konusu maddenin 1.fıkrası

  1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler;

Şeklinde genel düzenleyici bir hüküm ifade içermektedir. Yani ticari kazancın elde edilmesi ve devamlılığı için yapılan giderler, gider konusu yapılacaktır. Ancak kanunda bu madde olmasına rağmen MOTORLU TAŞITLAR  VERGİSİ KANUN na baktığımızda bu maddeyi sınırlayıcı bir başka kanunun maddesi karşımıza çıkmaktadır. Gider Kaydedilmeme Hali Madde 14.

Bu Kanuna bağlı  (I),   (I/A) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan uçak ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile gecikme zamları gelir ve kurumlar vergilerinin matrahlarının tespitinde gider olarak kabul edilmez. Denilmektedir.

1-    (1) sayılı tarife Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri (panelvanlar buraya girer)

2-    (IV)sayılı tarife Uçak ve helikopterler

Burada yazılı taşıtların vergilerini gider yazamazsınız. Bunların dışında kalan servis minübüsü kamyon ve kamyonetlerin, tırların ödenen vergileri gider olarak yazılabilmektedir. Patronun işine gidip geldiği otomobilin vergisini gider  yazamazsınız. Gelir vergisi kanunu ile motorlu taşıt vergisi kanunun burda çatıştığını görmekteyiz.

Burada unutulmaması gereken bir şey var yaptıkları faaliyet araç kiralaması vb. iş ise böyle bir sınırlama söz konusu değildir.

Konu hakkında odamızdan daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

RAHMİ ÇELİK

SMMM-BAĞIMSIZ DENETÇİ

ODA DANIŞMANI

Toplam Görüntüleme: 245 ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.