Muhasebe

Değerli Üyemiz,

Menemen Ticaret Odası Birimlerine sıkça sorulan sorular Ticaret Sicil Müdürlüğü, Oda Sicil Memurluğu ve Muhasebe olarak analiz yapılarak aşağıda açıklamaları yapılmıştır.

Saygılarımızla,

 

  • ,Borcumu nasıl öğrenebilirim?

232-8321021 telefonu arayarak veya şirket bilgilerinizi muhasebe@menemento.org.tr adresine mail atarak aidat borçlarını öğrenebilirsiniz.

  • Munzam aidat ve nasıl hesaplanır?

     5174 Sayılı Yasanın 25. maddesinde açıklanmıştır. (Munzam Aidat: Gerçek kişi tacir ve

sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları; tüzel kişi tacir

ve sanayicilerin ise ticari bilanço karlarının binde beşi oranında tahakkuk eden aidattır.

  • Üyelere kredi veriyor musunuz?

Odamız olarak üyelerimize kredi vermiyoruz.

  • Ticaret Odası üyesiyim, kredi kullanımında ne gibi kolaylıklardan faydalanabilirim?

Ticaret Odası kanun gereği kredi verebilen bir kurum değildir. Ancak üyelerinin finansman problemini çözmek için birçok banka ile protokol imzalamıştır. Odamız üyeleri bu protokollerden faydalanarak kredi kullanımında kolaylıklar sağlayabilirler

  • Üyelik Aidatlarının Gecikmesi Durumunda Para Cezası Uygulanıyor Mu?

Süresinde ödenmeyen kayıt ücretleri yıllık aidat ve munzam aidatı, 6183 Sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkındaki kanun uyarınca günlük gecikme zammı taahhüt ettirilir

Aidatlarımızın ödenme zamanından 1 ay önce borçlu üyelerimize (senede iki defa) tebligat gönderilmektedir. Ancak üyelerimizin tebligatları kendilerine ulaşamasa dahi –yasal tebligat gönderme zorunluluğumuz bulunmadığından- en geç haziran ve ekim aylarında aidat taksitlerinin ödenmesi gerekmektedir.

İçinde bulunulan yıldan önceki 2 yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla meslek grupları ve seçmen listesinden silinir. Aidat taahhukları durdurulur. Bu durumdaki üyelerimizin aidat borçlarının tamamını defaten ödemeleri ve şayet adres değişikliği var ise bunu tescil ettirmelerinden sonra yönetim kurulu kararı ile faal üyeler arasına alınabilmektedir.

Üyelerimizin odaya kayıtlı olmaları nedeniyle ödeyecekleri yıllık ve munzam aidatın dışında belge alması söz konusu olduğunda ücret ödemeleri kanuni bir zorunluluktur. Bu konuda 5174 sayılı kanunda belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla yönetim kurulunu teklifi ve meclisin onayı ile yürürlüğe konulan tarifeler uygulanır.

Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz munzam aidatlarını ilgili odalara eşit olarak paylaştırmak suretiyle yatırır. Müstakil bilançosu yapılan kurum ve müesseselerin şubeleri ile fabrikaların munzam aidatı şube veya fabrikalarının bulunduğu yerin odasına ödenir. Bir tüzel kişiliğin merkez, şube ve fabrikalarının değişik yerlerde olması, fakat, bilançolarının merkezde tutulması halinde, munzam aidat merkez tarafından mahalli odaya ödenir. Bu oda tahsil ettiği munzam aidatı, diğer odalar arasında, durumu izleyen takvim yılının ilk üç ayı içinde eşit olarak paylaştırılır.

  • Yıllık aidatlar neye göre belirleniyor? Ödeme dönemleri nedir?

Kayıt ücreti ile yıllık aidat, onaltı yaşından büyükler için uygulanan aylık asgarî ücretin brüt tutarının yüzde onundan az, yarısından fazla olamaz. Yıllık aidat her yılın haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Yıl içinde kaydedilenlerin kayıt ücreti ile önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin kayıt ücretleri ve yıllık aidatları, durumun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. (5174 sayılı kanun madde 24)

  • Munzam aidat nedir? Ödeme dönemleri nedir?

Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde

gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar       vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur…..Munzam aidat haziran ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Önceki yıldan itibaren geçerli olarak kaydedilmesi gerekenlerin munzam aidatları ise, bu durumun kendilerine tebliğ edildiği yılın sonuna kadar ödenir.( 5174 sayılı kanun madde 25)

  • Mail Order var mı? (Kredi kartı numarasını telefonla bildirip ödeme yapılabiliyor mu?)

Mail Order maalesef yok, kredi kartı ödemelerini Menemen Ticaret Odası’nda pos cihazlarından geçerek yapabilirsiniz.

Toplam Görüntüleme: 803 ,