Tescil İşlemleri

Sayın Üyelerimiz,

Ticaret Sicil Müdürlüğümüzde birçok belgemiz güncelleme aşamasında olduğundan dolayı işlemleriniz ile ilgili çalışmalarınızı gerçekleştirmeden önce odamızdan bilgi almanızı önemle rica ederiz.

 

FORM ÖRNEKLERİ

 • Birleşme Borç Beyannamesi


  Dışarıdan Müdür Seçilme Yazısı


  İhracatçı Kayıt Formu


  İlan Ücreti İade Formu


  İştirak Cetveli


  Kurucular Beyanı


  Müdürler Kurulu Beyanı


  Ortaklar Pay Listesi


  SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi


  SGK Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi


  Sigortalı İşçi Çalıştırılmadığına Dair Dilekçe


  Taahhütname


  Ticari İşletme Rehni Beyannamesi


  Tür Değiştirme Planı


  Tür Değiştirme Raporu


  Yabancı Yatırımlar İçin Hisse Devri Bilgi Formu


  Yönetim Kurulu Beyanı


  Gerçek Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesidocx.png


  Tüzel Kişiler İçin Oda Kayıt Beyannamesi docx.png

KARAR ÖRNEKLERİ

A.Ş. Temsil Kararı


A.Ş. Yönetim Kurulundan İstifa Tescili Karar Örneği


Adres Değişikliği Kararı


Ayni Sermaye Artış Kararı


Ayni Sermaye Artışı


Hisse Devir Kararı


Limited Şirket Tasfiyeden Dönüş


Müdürler Krl.Bşk. Kararı


Nev’i Değişikliği Kararı(LTD-AŞ)


Sermaye Artışı Kararları


Şahıs LTD’ye Devir Sermaye Artışı Kararı


Şirket Karının Sermayeye İlavesi Ve Nakdi Sermaye Artışı


Şube Açılış Kararı


Şube Kapanış Kararı Örneği


Tasfiye Sonu Kararı


Tasfiyeden Dönüş Kararı


Tasfiyeye Giriş Kararı


Tek Kişiye Düşme Kararı


Temsil Kararı İçeriği


Temsil Kararları


Temsilname(EK MÜDÜR) Kararı


Tüzel Kişi İstifa Kararı


Veraseten Hisse Devir


TİCARET SİCİL DİLEKÇELERİ

Belge Talep Dilekçesi


Değişiklik (Tadil) Dilekçesi


Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Tescil Dilekçesi


Kayıt Bilgileri Formu (SF.1)(GÜM. VE MUH. BAŞMÜD. VERİLMEK ÜZERE)


Kayıt Bilgileri Formu (SF.2)(GÜM. VE MUH. BAŞMÜD. VERİLMEK ÜZERE)


Kooperatif Tescil Dilekçesi


Merkez Nakil Tescil Dilekçesi


Şahıslar İçin Talimat


Şirket Tescil Dilekçesi


Şirketler İçin Talimat


Şube Tescil Dilekçesi


Terkin Dilekçesi

TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI DİLEKÇELERİ

Belge Talep Dilekçesi


Değişiklik Tadil Dilekçesi


Gerçek Kişi Ticari İşletmesi Kayıt Dilekçesi


Kapanış Dilekçesi


Kooperatif Kayıt Dilekçesi


Merkez Nakil Kayıt Dilekçesi


Nace Kodu İtiraz Dilekçesi


Şahıslar İçin Talimat


Şirket Kayıt Dilekçesi


Şirketler İçin Talimat


Şube Kayıt Dilekçesi

KOOPERATİF İŞLEMLERİ

Genel Kurul


Kuruluş


Merkez Nakil İşlemleri


Şube İşlemleri


Tasfiye İşlemleri


Yönetim Kurulu İstifası ve Ataması

GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMESİ İŞLEMLERİ

Değişiklik


Kuruluş


Merkez Nakili


Şahıs İşletmesinden Şirkete Dönüşüm Tür Değişikliği


Terkin

ANONİM ŞİRKET İŞLEMLERİ

Acentelik İşlemleri


Banka İmza Yetkisi


Genel Kurul


Hisse Devri


İktisadi İşletme Açılışı


İş Ortaklığı


Kuruluş(A.Ş.)


Merkez Nakil İşlemleri


Nev’i Değişikliği


Sermaye Artışı


Sermaye Azaltımı


Şirket Birleşme İşlemleri


Şube İşlemleri


Tasfiye ve Kapanış İşlemleri(A.Ş.)


Tek Ortağa Dönüşme Hisse Devri


Ticari İşletme Rehni


Veraseten Hisse Devri


Yabancı Uyruklu Şirketin Merkez Şubesi

LİMİTED ŞİRKET İŞLEMLERİ

Acentelik İşlemleri


Banka İmza Yetkisi


Genel Kurul


Hisse Devri


İktisadi İşletme Açılışı


İş Ortaklığı


İş Ortaklığı Sözleşmesi


Kuruluş(LTD.ŞTİ.)


Limited Şirket Genel Kurul


Merkez Nakil İşlemleri


Müdür Değişikliği


Nev’i Değişikliği


Sermaye Artışı


Sermaye Azaltımı


Şirket Birleşme İşlemleri


Şube İşlemleri


Tasfiye ve Kapanış İşlemleri(LTD.ŞTİ.)


Tek Ortağa Dönüşme Hisse Devri


Ticari İşletme Rehni


Veraseten Hisse Devri


Yabancı Uyruklu Şirketin Merkez Şubesi


İKTİSADİ İŞLETMELER VE DERNEK/VAKIF İŞLEMLERİ

Değişiklik Tescili


Dernek/Vakıf ve İktisadi İşletme Kararı


Dernek/Vakıf ve İktisadi İşletme Açılışı


Kapanış Tescili


 Şube Açılışı

Toplam Görüntüleme: 3173 ,