Ticaret Sicil Müdürlüğü

Değerli Üyemiz,

Menemen Ticaret Odası Birimlerine sıkça sorulan sorular Ticaret Sicil Müdürlüğü, Oda Sicil Memurluğu ve Muhasebe olarak analiz yapılarak aşağıda açıklamaları yapılmıştır.

Saygılarımızla,

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni bir işyeri açtım. Ticaret Odası’na mı yoksa Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na mı kayıt olmam gerekir?

Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve dolayısıyla Ticaret Odası’na kayıt yapılabilmesi için tacir olunması gerekmektedir. Tacirin tanımı ise Türk Ticaret Kanunu’nun 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen dahi olsa, kendi adına işleten kimseye tacir denir.” Diğer taraftan Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu limitin üzerinde yıllık kazanca sahip olanlar tacir sayılacağından Ticaret Odasına kayıt olabilirler.

Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 16/10/2015 tarih ve 10911060 sayılı yazısına istinaden gerçek kişi tacirlerin de bilanço esasına göre defter tutması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla işletme esasına göre defter tutan gerçek kişi tacirlerin işlemleri gerçekleştirilememektedir.

 

Yeni bir firma/şirket kuruluşunda neler yapılması gereklidir?

Firma/şirket açılışları ile ilgili detaylı bilgilere Menemen Ticaret Odası’nın web sitesinde bulunan Üye İşlemleri – Tescil İşlemleri sekmelerinden ulaşılabilir.

 

Yeni kurulacak firmanın ünvanının uygunluğunu nasıl anlaşılır? Ünvan belirlerken nelere dikkat edilmelidir?

Tescil edilecek olan unvan daha önce herhangi bir ticaret sicil müdürlüğünce tescil edilmemiş olmalıdır. http://ticaretsicil.gov.tr sayfasından unvan kontrolü yapılabilmektedir. Yada müdürlüğümüze ait ticaretsicil@menemento.org.tr adresine mail göndererek de uygunluğu sorgulanabilir.

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez.
Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet”, “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.
Anonim ve Limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir.

 

Yeni bir şirket kurmak istiyoruz. Hazırlamış olduğumuz sözleşmemizde bir hata veya eksiklik olup olmadığını tescil işlemlerinden önce kontrol ettirmek istiyoruz. Bu konuda hizmet veriyor musunuz?
Yeni kuruluşlarda öncelikle sözleşme Mersis üzerinden Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Mersis’ ten incelenmektedir. Sözleşmede bir eksiklik bulunmaması halinde sözleşmenin kanuni şartları taşıdığı bildirilmekte ve talep numarası ile notere gidilerek sözleşme onaylatılmaktadır. Sözleşmede hata ve eksiklik bulunması halinde ise; Mersis sistemi üzerinden “Red” verilerek hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesi istenilmektedir. Sözleşme; düzeltmeler yapıldıktan sonra Mersis’ ten tekrar onaya gönderilir ve talep numarası ile notere gidilerek sözleşme onaylatılır.

 

MERSİS nedir, MERSİS üzerinden hangi işlemler yapılmaktadır?

MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca şirket kuruluş ve sonrasındaki işlemler için kurulmuş bir sistemdir. Tüm yeni kuruluş ile şube açılışı, tadiller ve merkezi Menemen dışındaki firmaların Menemen’e merkez nakli tescil başvuruları için, MERSİS üzerinden sisteme giriş yapılması ve talep numarası alınması gerekmektedir.

 

MERSİS üzerinden yeni firma kuruluşu nasıl yapılır?

MERSİS sistemi üzerinden MERSİS –TESCİL BAŞVURU –KURULUŞ İŞLEMLERİ adımlarından ilgili kuruluş işlemi başlatılarak, tüzel kişiliklerde ana sözleşme, gerçek kişilerde taahhütname metni oluşturulur ve talep numarası alınır.

 

MERSİS’de tescil başvurusu yapmak için E-imza almaya gerek var mıdır?

Şirket, şube ve şahıs kayıtları için e-imzaya ihtiyaç yoktur. http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ Adresinden üye olarak başvuru yapılabilmektedir. (üyelik ücretsizdir.)

Ancak; Kurulu bulunan bir kayıt üzerinde değişiklik yapılmak istenildiğinde firmaya ait e-imza olması gerekmektedir. E-imza’sı olmayan üyelerimiz için 2016 yılı tarifesine göre 100,00 TL hizmet ücreti karşılığı Müdürlüğümüz tarafından başvuru yapılabilmektedir.

 

Firmamızın/Şirketimizin MERSİS nosunu nereden ve nasıl temin edebilirim?

Öncelikle Ticaret Sicil Müdürlüğümüzden almış olduğunuz bazı evraklar üzerinde bulunmaktadır. Bu evraklar kontrol edildiğinde görülecektir. Ayrıca; MERSİS’e kaydedilen tüm gerçek ve tüzel kişiler için 16 haneli MERSİS numarası üretilmektedir. Numaralandırma sisteminde gerçek kişiler için T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler için ise vergi numarası esas alınmaktadır.

 

MERSİS’de değişiklikler aynı anda yapılabilir mi?

MERSİS sistemi üzerinde aynı anda hem hisse devri hem de sermaye artırımı işlemi başvurusu yapılamamaktadır. Bunun dışında ki ana sözleşme tadilleri aynı kararda yapılabilmektedir.

 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin internet üzerinden görüntülendiği bir site var mıdır?

2004 yılı ve sonrasında yayınlanan Sicil Gazetelerine www.ticaretsicil.gov.tradresinden ücretsiz üye olarak sorgulayabilir ve çıktı alabilirsiniz.

 

Tescile tabi bir hususun Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvuru süresi ne kadardır?

Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil talep müddeti 15 gündür.

 

Yeni kurulacak şirketin defterleri ne zamana kadar tasdik ettirilmelidir?

Şirketin tescil işleminin yapıldığı gün defter tasdikinin de yaptırılması gerekir.

 

 

Şube olarak neden kayıt olmam gerekiyor?

Bir merkeze bağlı olduğu halde, ister merkezin bulunduğu odanın, ister başka odanın çalışma alanı içinde olan müstakil sermayesi bulunan ve/veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi bulunmadığı halde kendi başına sınaî faaliyet ve ticarî muamele yapan yerler ve satış mağazaları bu Kanunun uygulanması bakımından şube sayılır. (5174 Sayılı Kanun MADDE 9 ikinci fıkra)

 

Anonim Şirket olarak kayıtlı bulunmaktayız. Genel kurul toplantısına Bakanlık Temsilcisi çağırmamız gereken konular nelerdir?

-sermayenin arttırılması veya azaltılması,

-kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,

-kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği,

-birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi bulunmak zorundadır.

3- Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında da bakanlık temsilcisi bulundurulmalıdır.

4- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında da bakanlık temsilcisi bulundurmak zorunluluktur.

5- Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında da bakanlık temsilcisi olmalıdır.

Ayrıca  ;

– Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri,

– anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,

– döviz büfesi işleten şirketler,

– umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,

– tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,

– ürün ihtisas borsası şirketleri,

– bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri,

– teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,

– 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler,

– serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tabidir.

Dolayısıyla, yukarıda sayılan şirketlerin genel kurullarında bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunludur.

 

Anonim Şirketler her yıl genel kurul yapmak zorunda mıdır? Genel Kurulların tescil zorunluluğu var mıdır?

Anonim Şirketlerin her yılın Mayıs ayı sonuna kadar Genel Kurul yapmak zorunluluğu vardır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ekleri mutlaka Ticaret Siciline ibraz edilmelidir. Genel Kurulda ana sözleşme değişikliği veya yönetim-denetim kurulu seçimi görüşülmüşse tescil ve ilanı zorunludur. Aksi takdirde alınan evraklar sadece sicil dosyasına konularak muhafaza edilir.

 

İki ortaklı bir Limited Şirketimiz var. Aynı zamanda şirket müdürü olan diğer ortağıma hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Şirketi kapatabilmem için ne yapmam gerekir?
Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

 

Sınırlı yetki verilebilir mi?

Şirket TTK 367. Maddesine göre hazırlamış olduğu iç yönergenin tescilinden sonra sınırlı yetkiye sahip ticari vekil, ticari temsilci atayabilmektedir.

 

Adi Şirket kurulabilir mi? Ticaret Siciline tescil edilir mi?

Adi şirketlerin ticaret siciline ve odamıza kaydı söz konusu değildir. Her bir ortağın ayrı ayrı şahıs işletmesi olarak kaydı gerekir. Adi şirketlerin tescili söz konusu değildir.

 

Yabancı kişiler şirket ortağı olabilir mi? Ne gibi evraklar getirilmesi gerekir?

17/06/2003 Tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa göre yabancı şahısların şirket ortağı olmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Yabancı şahıslar için noter onaylı pasaport sureti ve tercümesini getirmesi yeterlidir. Ortak olacak olan yabancı tüzel kişi ise kayıtlı bulunduğu Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş Faaliyet Belgesi aslı ve noter onaylı tercümesini apostil şerhli olarak getirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Yabancı Ortak Bildirim Formu düzenlemeleri gerekmektedir.

 

 

Yabancı uyruklu kişiler tek başına şirket kurabilir mi?

Yabancı uyruklu kişiler tek başına şirket kuruluşu yapabilirler.

 

 

İletişim bilgilerimiz nasıl güncelleyebiliriz?

İletişim bilgileri 0232 8321021 (Pbx) nolu telefonumuzdan bilgi verilerek, 0232 8321634 nolu faksımıza güncel bilgileri göndererek veya menemento@tobb.org.tr ve/veya ticaretsicil@menemento.org.tr adreslerine mail atarak güncellenebilir.

 

 

 

 

2016 yılı Ticaret Sicil Harçları ne kadardır?

01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:73) ile tespit edilen maktu harçlar, yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1. Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 217,40.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 623,60.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.405,30.-TL
  1. Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 107,70.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90.-TL
  1. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
    (Ticari işletme rehni ile ilgili vakalar dahil)
    (Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 107,70.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 154,40.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 341,90.-TL

 

  1. Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde 42,00.-TL
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 60,80.-TL
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 107,70.-TL

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

  1. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1. Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 10,70.-TL
2. Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105) 35,80.-TL

 

 

 

Şirketlerde karar nisapları nasıldır?

LİMİTED  ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI :

GENEL KURAL ( Türk Ticaret Kanunu m.620) Kanun veya şirket sözleşmesinde aksi öngörülmediği takdirde seçim kararları dahil,tüm genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.
ÖNEMLİ KARARLAR                                                (Türk Ticaret Kanunu m.621)
Şirket işletme konusunun değiştirilmesi Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ve aynı nisap ile  alınır.
Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ve aynı nisap ile alınır.
Esas sermayenin artırılması Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ve aynı nisap ile alınır.
Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ve aynı nisap ile  alınır.
Şirket merkezinin değiştirilmesi Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ve aynı nisap ile alınır.
BİRLEŞME TTK 151-BÖLÜNME Sermayenin en az dörte üçünü temsil eden paylara sahip olmak şartıyla tüm ortakalrın dörtte üçünün oyuyla. TTK 151
Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ile ve aynı nisap ile alınır.  Bu halde, Türk Ticaret Kanunu  m.619/f.3 gereğince,  ilgili ortak oy kullanamaz.

 

Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ile ve aynı nisap ile alınır.
Şirketin feshi Temsil edilen oyların en az 2/3’ünün ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması koşulu ile ve aynı nisap ile alınır.
Kanunda belli kararların alınabilmesi için  ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümlerine ilişkin kararlar (Türk Ticaret Kanunu  m.621/f.2) Ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla alınabilir.
Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu m.592, m.473/3, m.421/3) Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermesi gerekir.
ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ –(GENEL KURAL- Türk Ticaret Kanunu m.589) Aksi şirket sözleşmesinde öngörülmediği takdirde esas sermayenin 2/3 sini temsil eden ortakların kararı ile değiştirilebilir. (Türk Ticaret Kanunu m.621 hükmü saklıdır.)
Ek ya da yan edim yükümlülükleri öngören sözleşme değişikliği veya bu tür mevcut yükümlülükleri artıran değişikliklere ilişkin genel kurul kararları ( Türk Ticaret Kanunu m.607) İlgili tüm ortakların onayı ile alınabilir.

Önemli uyarı: Limited şirketlerin sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmek için, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü girmesinden itibaren oniki ay içinde yapması gereken (intibak amaçlı) sözleşme değişikliklerinde, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/f.2 gereğince toplantı yeter sayısı aranmaz ve değişiklikler de, toplantıda bulunanaların çoğunluğu ile alınır. Ancak, değişikliklere konu sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar olması halinde, değişiklikler bu nisaplara uygun şekilde yapılmak zorundadır.

-BİRLEŞME VE BÖLÜNME İÇİN 152

TÜR DEĞİŞİKLİĞİ  İÇİN 189 .MADDEYE  BAKILMASI LAZIM.

ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

 

Toplantı Nisabı Karar Nisabı
1.Toplantı 2.Toplantı
Genel Kurul ( Türk Ticaret Kanunu m.418) 1/4 Nisap aranmaz Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Esas sözleşme değişiklikleri (Genel – Türk Ticaret Kanunu m.421/1) 1/2 1/3 Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Tasfiye halinde genel kurul ( Türk Ticaret Kanunu m.546/3) 1/4 Nisap aranmaz Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu

 

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde;

Sermayesinin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri (Türk Ticaret  Kanunu m.421/5) 1/4 Nisap aranmaz Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunum.421/5) 1/4 Nisap aranmaz Toplantıda hazır bulunanların çoğunluğu
Anonim Şirketlerde Diğer Genel Kurul Kararları Toplantı Nisabı Karar Nisabı
Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2) Oybirliği Oybirliği
Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2) Oybirliği Oybirliği
Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3) Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3) Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu m.421/f.3) Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret Kanunu m.473/f.3) Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret Kanunu m.529/f.1/d)

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu  oylarıyla

Toplantı Nisabı

Sermayenin en az %75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla

Karar Nisabı

Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret Kanunu m.548/f.1) Sermayenin en az %60’ı Sermayenin en az %60’ının oyu
Yönetim Kurulu Kararları (Türk Ticaret Kanunu m.390/f.1) Üye tam sayısının çoğunluğu Toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu
Birleşme Kararı  (Türk Ticaret Kanunu m.151/f.1/a) Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir. Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü
Bölünme Sözleşmesi veya bölünme planının onanması ile ilgili genel kurul (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.2) Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir. Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü
Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.3) Esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğu temsil edilmelidir. Devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az %90’nı
Tür değiştirme kararı (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/a)-Genel kural Esas veya çıkarılmış sermayenin 2/3’nü karşılaması şartıyla (Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü (Anonim şirketin limited şirkete dönüştürülmesi halinde, ek ödeme veya kişisel edim doğacaksa, kararlar tüm ortakların katılımı ile alınır)

 

Anonim şirketin kooperatife dönüşmesine ilişkin karar (Türk Ticaret Kanunu m.189/f.1/b) Tüm ortakların onayı     Tüm ortakların onayı
Toplantı Nisabı Karar Nisabı
Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan satış kararı Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin  katılımı Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin olumlu oylarıyla
Özel Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede aksi düzenlenmedikçe, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin genel kurul kararları Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı Sermayenin en az %75’ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı Kararları İmtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az %60’ına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı Toplantıda temsil edilen payların çoğunluğunun olumlu oyu

 

Önemli uyarı: Anonim  şirketlerin sözleşmelerini Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmek için, Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğü girmesinden itibaren oniki ay içinde yapması gereken (intibak amaçlı) sözleşme değişikliklerinde, 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun m.22/f.2 gereğince toplantı yeter sayısı aranmaz ve değişiklikler de, toplantıda bulunanaların çoğunluğu ile alınır. Ancak, değişikliklere konu sözleşmede ağırlaştırılmış nisaplar olması halinde, değişiklikler bu nisaplara uygun şekilde yapılmak zorundadır.

1.Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hallar hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır.

2.Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde.

3.Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde.

4.Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde.

5.Esas sözleşmede ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde

6.Kanunun 421. maddesinin 5. fırkasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla.

 

 

Kuruluşu ve ana sözleşme değişiklikleri izine tabii olan şirketler hangileridir?

 

1 Bankalar
2 Finansal kiralama  şirketleri
3 Faktoring şirketleri
4 Tüketici finansmanı ve kart  hizmetleri şirketleri
5 Varlık yönetim  şirketleri
6 Sigorta şirketleri
7 Holdingler
8 Döviz büfesi işleten şirketler
9 Umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler
10 Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri
11 Ürün ihtisas borsası şirketleri
12 Bağımsız Denetim şirketleri
13 Gözetim şirketleri
14 Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri
15  SPK mevzuatına tabi şirketler
16 Serbest bölgesi kurucusu ve işleticisi şirketler

 

Toplam Görüntüleme: 1795 ,