TİCARET SİCİLDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK.

SAYIN ÜYELERİMİZ,

10/03/2018 TARİHİNDE RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7099 SAYILI “YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE İLGİLİ KANUN” İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 40,64,575,585 VE 587. MADDELERİ İLE 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNUNUN 2, 61 VE 89. MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR.

BU DEĞİŞİKLİKLER NETİCESİNDE TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLERDE DE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLMUŞTUR.

15/03/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE YAPILACAK OLAN KURULUŞ İŞLEMLERİNDE AŞAĞIDAKİ KRİTERLERE DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

 

 • ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA ANA SÖZLEŞME ONAYI VE İMZA TESCİL TALEPNAMELERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

 

 • İMZA BEYANI HERHANGİ BİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDE YETKİLENDİRİLMİŞ PERSONELİN HUZURUNDA YAZILI BEYANDA BULUNMAK SURETİYLE VERİLEBİLMEKTEDİR.

 

 • KİŞİNİN AYIRT ETME GÜCÜNÜN BULUNUP BULUNMADIĞINA DİKKAT EDİLMELİ, AYIRT ETME GÜCÜNÜN BULUNMADIĞINA İLİŞKİN ŞÜPHE DUYULURSA, ŞÜPHE EDİLEN HUSUSUN AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI AMACIYLA, ŞAHSIN AYIRT ETME GÜCÜNÜ HAİZ OLDUĞUNA İLİŞKİN YETKİLİ MAKAMLARDAN ALINACAK BİR BELGENİN İBRAZ EDİLMESİ İSTENMELİDİR.

 

 • KİŞİNİN, OKUR-YAZAR OLMAMASI DURUMUNDA, MÜHÜR VEYA BİR ALET YA DA PARMAK İZİ KULLANMAK SURETİYLE İMZA ATTIRILABİLİR.

 

 • KİŞİNİN TÜRKÇE BİLMEMESİ DURUMUNDA YEMİNLİ BİR TERCÜMAN BULUNDURULMASI ZORUNLUDUR.

 

 • KİŞİNİN, SAĞIR, DİLSİZ VEYA GÖRME ENGELLİ OLUP DA YAZI İLE ANLAŞMANIN MÜMKÜN OLMADIĞI HALLERDE; SAĞIR VE DİLSİZLER BAKIMINDAN İŞARET DİLİNDEN ANLAYAN YEMİNLİ BİR TERCÜMANIN, GÖRME ENGELLİLER İÇİN İKİ TANIĞIN HUZURDA BULUNMASI GEREKİR.

 

 • İMZANIN YEMİNLİ TERCÜMAN VEYA TANIK HUZURUNDA ATILMASI HALİNDE BU HUSUS BİR TUTANAĞA BAĞLANARAK, TUTANAKTA YEMİNLİ TERCÜMAN VEYA TANIKLARIN KİMLİK BİLGİLERİ İLE İMZALARINA YER VERİLECEKTİR. TUTANAK SİCİL DOSYASINDA SAKLANMALIDIR.

 

 

 • GERÇEK KİŞİ TİCARİ İŞLETMELERİNİN KURULUŞ AŞAMASINDA İMZA TESCİL TALEPNAMELERİ MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

 

 • ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA DEFTER ONAYLARI MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN YAPILACAKTIR.

 

 

 • ANONİM ŞİRKETLER: YEVMİYE DEFTERİ, ENVANTER DEFTERİ, DEFTERİ KEBİR, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, PAY DEFTERİ VE DAMGA VERGİSİ DEFTERİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 7 (YEDİ) ADET DEFTER ONAYI YAPILACAKTIR.

 

 • LİMİTED ŞİRKETLER: YEVMİYE DEFTERİ, ENVANTER DEFTERİ, DEFTERİ KEBİR, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ, MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ, PAY DEFTERİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 6 (ALTI) ADET DEFTER ONAYI YAPILACAKTIR.

 

 • KOOPERATİFLAR: YEVMİYE DEFTERİ, ENVANTER DEFTERİ, DEFTERİ KEBİR, GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, PAY DEFTERİ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 6 (ALTI) ADET DEFTER ONAYI YAPILACAKTIR.

 

 • DEFTERLERİN ZAYİ OLMASI DURUMDA MAHKEMEDEN ZAYİ KARARI VEYA BU HUSUSUN RED OLMASI HALİNDE İSE YETKİLİLERİN BEYANI TELEP EDİLMEK SURETİYLE YENİDEN DEFTER DÜZENLENEBİLECEKTİR. FAKAT BU DURUMA İLİŞKİN DÜZENLEME BAKANLIK TARAFINDAN İLERİKİ GÜNLERDE MÜDÜRLÜKLERE BİLDİRİLECEKTİR.

 

 • KURULUŞ İŞLEMLERİ SIRASINDA DEFTERLERİN SIRA NUMARALARI VERİLMİŞ OLARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLMELİDİR.

 

 • TÜR DEĞİŞİKLİKLERİ YENİ KURULUŞ OLARAK KABUL GÖRDÜĞÜNDEN DOLAYI DEFTER ONAYLARI AYNI GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR.

 

 • LİMİTED ŞİRKETLER SADECE GENEL KURUL VE MÜZAKERE DEFTERİNİ KULLANACAKLARINI BEYAN ETMELERİ HALİNDE MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERLERİNİ KULLANMAYABİLİRLER.

 

 

 • YEVMİYE, ENVANTER VE DAMGA VERGİSİ DEFTERLERİNİN TASDİKİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLERİN VERGİ DAİRESİNE/DEFTERDARLIĞA MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TARAFINDAN BİLDİRİMİ YAPILACAKTIR.

 

 • LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA NAKDEN TAAHHÜT EDİLEN PAYLARIN YÜZDE 25’İNİN TESCİLDEN ÖNCE ÖDENMESİ YANİ BLOKE ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR ANCAK ANONİM ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA BLOKE ZORUNLULUĞU DEVAM ETMEKTEDİR.

 

 • ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN KURULUŞ AŞAMASINDA SİGORTAYA BİLDİRİLMEK ÜZERE ALINAN ŞİRKET KURULUŞ BİLDİRİM FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ İLE 4B FORMU KALDIRILMIŞTIR, KURULUŞLAR SİSTEM ÜZERİDEN GÖRÜLEBİLECEKTİR.

 

 

 • KURULUŞ İŞLEMİ İÇİN GELEN ŞİRKETLERDEN “SGK İŞLEM YETKİSİ VEKALETNAMESİ” ALINARAK SİCİL DOSYALARINDA SAKLANACAKTIR.

 

 • KOOPERATİF GENEL KURUL TESCİLLERİNDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞININ NOTER ONAYLI OLMASI GEREKMEKTEDİR. GÜNDEMDE SEÇİM VARSA GÖREV BÖLÜMÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARINDA NOTER ONAYI ARANMAYACAK ANCAK KARARLAR ISLAK İMZALI OLARAK MÜDÜRLÜĞÜMÜZE İBRAZ EDİLECEKTİR.

 

Toplam Görüntüleme: 329 ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.