Üye Memnuniyeti Politikamız

ÜYE MEMNUNİYETİ POLİTİKAMIZ

Üyelerimiz ve stratejik ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini sürekli geri bildirim alma kanallarımızı açık tutarak katma değer yaratacak bölgesel ve sektörel projeler oluşturmak ve uygulamak. Birlikte başarma değeri oluşturarak üyelerimizin ekonomik gelişimine yaptığımız kurumsal katkıyı memnuniyete

Menemen Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nun 28.06.2016 Tarih ve 162 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

Toplam Görüntüleme: 588 ,